Hợp thửa với đất hàng xóm thì được cấp sổ chung hay sổ riêng?

Ngày hỏi:25/10/2019

Tôi được nhận thừa kế tài sản của bố, tuy nhiên phần đất này không đủ diện tích tách thửa nên tôi muốn hợp thửa với đất nhà hàng xóm để xin cấp giấy chứng nhận. Cho tôi hỏi trường hợp này tôi được cấp sổ chung hay sổ riêng? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp thửa với đất hàng xóm thì được cấp sổ chung hay sổ riêng?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì:

   "2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh."

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013 về Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

   "2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện."

   Đối với mảnh đất không đủ diện tích tách thửa thì chủ đất có thể chọn cách hợp thửa với chủ đất bên cạnh để có thể đủ điều kiện tách thửa và cấp giấy chứng nhận. Đối với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì được cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

   Do đó, có thể hiểu rằng đối với trường hợp này có thể cấp giấy cho mỗi người 01 giấy chứng nhận, tuy nhiên nội dung trên giấy chứng nhận vẫn thể hiện là tài sản chung của 02 người.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn