Hướng dẫn tính tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất ở

Ngày hỏi:29/10/2019

Tôi có mảnh đất 500m2 đã được cấp bìa (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) năm 2015 trong đó 200m2 đất ở và 300m2 đất vườn. Nay do điều kiện gia đình tôi muốn chuyển đổi 100m2 đất vườn sang đất ở. Thì gia đình tôi phải nộp tiền như thế nào? (100m2 đất chuyển đổi sang đất ở thuộc 300m2 đất vườn và năm trong cùng thửa đất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hướng dẫn tính tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất ở
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì nhóm đất nông nghiệp gồm: Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất…

   Quy định này không xác định đất nào là đất vườn. Tùy vào mục đích sử dụng đất vườn có thể thuộc loại đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

   Căn cứ Điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì phải được phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trong trường hợp này, để chuyển sang đất ở, anh phải xin phép và phải được sự đồng ý của của UBND cấp huyện nơi có đất thì mới được chuyển mục đích sử dụng.

   Đối với Khoản tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất ở, trường hợp này anh không nêu rõ đất vườn của gia đình mình là đất dùng vào mục đích gì ví dụ đất vườn, ao hay đất vườn dùng để trồng cây hằng năm, cây lâu năm nên chúng tôi chia khoản tiền sử dụng đất anh phải nộp thành 2 trường hợp, anh đối chiếu với trường hợp của mình để xác định khoản tiền mình phải nộp:

   Trường hợp 1:

   Theo Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp sau:

   + Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở;

   + Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

   => Tiền sử dụng đất được tính theo công thức sau:

   Tiền sử dụng đất phải nộp = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp).

   Trường hợp 2:

   Nếu đất vườn là đất trồng cây hàng năm hoặc cây lâu năm thì tiền sử dụng đất được tính theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

   Cụ thể, khi hộ gia đình mình chuyển đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì số tiền phải nộp xác định như sau:

   Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

   Lưu ý: Đây là cách tính theo quy định của pháp luật hiện hành và khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, số tiền này sẽ được ghi cụ thể trong thông báo để gia đình mình biết và thực hiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn