Hướng dẫn về việc xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch bảo lãnh ngân hàng

Ngày hỏi:28/11/2017

Trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao nhà, ngân hàng phải hoàn trả tiền ứng trước cho người mua. Vậy việc bàn giao lại nhà của khách hàng cho chủ đầu tư, hoặc trường hợp ngân hàng nhận tài sản thế chấp là nhà ở xử lý thế nào?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, các bên có liên quan trong giao dịch bảo lãnh tự thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về giao dịch bảo đảm. Như vậy, sau khi ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoàn trả lại số tiền ứng trước cho người mua, thuê mua nhà thì người mua, thuê mua nhà không còn quyền mua, thuê mua nhà. Việc xử lý các căn nhà này thực hiện theo thỏa thuận của chủ đầu tư và ngân hàng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn