Hướng giải quyết phần diện tích đất được Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án nhưng không sử dụng

Ngày hỏi:04/04/2019

Nhà nước có thu hồi 200 m2 đất nhà tôi để thực hiện dự án gì đấy và đã bồi thường xong, nhưng nay hơn 03 năm, dự án của Nhà nước cũng trong giai đoạn hoàn thành nhưng phần diện tích đất đấy dù đã được giải phóng mặt bằng nhưng vẫn chưa được sử dụng đến. Nên tôi thắc mắc là sẽ giải quyết như thế nào với phần diện tích đã thu hồi mà không sử dụng? Liệu tôi có được sử dụng khi đã nhận tiền bồi thường.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • CCPL: Luật đất đai 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

   Tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, có quy định:

   Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

   Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, theo như quy định trên thì trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng) thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề là phần diện tích đất thu hồi của bạn đã được giải phóng mặt bằng và bạn đã nhận tiền bồi thường nên bạn không thể tiếp tục sử dụng.

   Theo đó, trong trường hợp nhà nước không sử dụng phần diện tích thu hồi để thực hiện sự án thì tùy theo kế hoạch sử dụng đất thì có quyền giao đất, cho thuê đất cho những hộ gia đình khác.

   Cụ thể tại Điều 59 Luật đất đai 2013 có quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

   b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

   c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

   d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

   đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

   2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

   b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

   3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

   4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đất bị thu hồi
  Đất thu hồi
  Bồi thường thu hồi đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn