Hủy hòa giải thành tại UBND xã về tranh chấp đất đai được không?

Ngày hỏi:05/08/2019

Gia đình tôi và hàng xóm có tranh chấp chấp một thửa đất, chúng tôi đã tiến hành hòa giải tại UBND xã và đã thỏa thuận được với nhau về tranh chấp. Tuy nhiên 5 ngày sau hàng xóm đổi ý nên lại đến UBND yêu cầu hủy biên bản hòa giải thành. Cho tôi hỏi hàng xóm có được quyền yêu cầu hủy biên bản hòa giải thành không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 57 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

   => Theo thông tin bạn đưa ra là sau 5 ngày lập biên bản hòa giải thành thì hàng xóm đổi ý và yêu cầu UBND xã hủy biên bản. Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì hành xóm bạn không được yêu cầu hủy biên bản hòa giải thành mà chỉ có ý kiến bổ sung để hội đồng hòa giải xem xét và lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành mới.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hòa giải đất đai
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn