Kế hoạch phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại phải có các nội dung nào?

Ngày hỏi:29/01/2019

Đang công tác trong ngành xây dựng. Tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc của tôi như sau: Kế hoạch phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại phải có các nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế hoạch phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại phải có các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, như sau:

   - Danh mục nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nhà chung cư nguy hiểm và nhà chung cư nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng lại đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

   - Phạm vi, ranh giới khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

   - Các chỉ tiêu chủ yếu về quy hoạch - kiến trúc (chiều cao công trình; mật độ xây dựng; hệ số sử dụng đất) đối với khu vực cải tạo, xây dựng lại;

   - Dự kiến kế hoạch bố trí nguồn vốn, mô hình huy động vốn thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

   - Thời gian, tiến độ thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

   - Trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn