Khi thu hồi đất ở có được ưu tiên bồi thường nhà ở tái định cư không?

Ngày hỏi:28/11/2019

Gia đình tôi có một mảnh đất ở duy nhất, và mới nhận được quyết định thu hồi đất từ cơ quan nhà nước để thực hiện dự án. Nếu thu hồi đất này thì gia đình tôi không còn đất ở, vậy cho hỏi trường hợp này nhà tôi có được bồi thường nhà tái định cư không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khi thu hồi đất ở có được ưu tiên bồi thường nhà ở tái định cư không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

   - Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

   - Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì nếu gia đình bạn không còn đất ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Theo đó, gia đình bạn có thể được bồi thường nhà ở tái định cư.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thu hồi đất
  Bồi thường thu hồi đất
  Nhà ở tái định cư
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn