Khiếu nại đất đai ở đâu

Ngày hỏi:26/12/2015

Mảnh đất nhà tôi giáp với đất của ông K. Vừa qua ông K. được UBND huyện Bắc Tân Uyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) đối với mảnh đất đó. Tuy nhiên, khi ông K. chuẩn bị làm hàng rào trên phần đất nhà tôi thì tôi mới biết UBND huyện Bắc Tân Uyên cấp GCN QSDĐ cho ông K. chồng lên một phần đất của tôi. Xin hỏi, tôi muốn khiếu nại việc UBND huyện Bắc Tân uyên cấp GCN sai như trên thì tôi khiếu nại đến cơ quan nào? Thời hiệu khiếu nại là bao lâu?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 thì “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”. Như vậy, việc UBND huyện Bắc Tân Uyên cấp GCN QSDĐ chồng lên một phần đất nhà ông đã xâm phạm đến quyền và lợi ích của ông nên ông có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền.

   Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Luật Khiếu nại 2011 thì Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định cấp GCN QSDĐ của UBND huyện Bắc Tân Uyên.

   Theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại 2011 thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Như vậy, thời hiệu khiếu nại trong trường hợp của ông là 90 ngày kể từ ngày ông biết được quyết định cấp GCN QSDĐ cho ông K. Trường hợp ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại trên.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn