Không nhận quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có bị cưỡng chế thu hồi?

Ngày hỏi:07/03/2019

 Tôi bị Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định thu hồi đất do tôi vi phạm pháp luật đất đai nhiều lần. Xin cho tôi hỏi nếu bên ủy ban gửi quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất  mà tôi không nhận thì bên Ủy ban có được thực hiện thu hồi đất của tôi hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

   (1) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

   (2) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

   (3) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

   (4) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

   Lưu ý: Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

   Do đó: Trường hợp bên Ủy ban nhân dân cấp xã có gửi quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành cho bạn, mà bạn không nhận quyết định cưỡng chế này, thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ lập biên bản về việc bạn từ chối không nhận quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

   Sau khi đã có biên bản về việc bạn từ chối không nhận quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp xã lập và có đủ các điều kiện (1), (3), (3) thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

   Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau:

   Bước 1: Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

   Bước 2: Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

   Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

   Bước 3: Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

   Lưu ý: Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn