Khung giá đất ở tại nông thôn hiện tại là bao nhiêu?

Ngày hỏi:10/02/2020

Tôi được biết theo quy định thì nhà nước có quy định về khung giá đối với các loại đất. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì khung giá đất ở tại nông thôn hiện tại là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khung giá đất ở tại nông thôn quy định tại Phụ lục IV Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất, cụ thể như sau:

   KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
   (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)

   Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

   Loại xã

   Vùng kinh tế

   Xã đồng bằng

   Xã trung du

   Xã miền núi

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

   50,0

   8.500,0

   40,0

   7.000,0

   25,0

   9.500,0

   2. Vùng đồng bằng sông Hồng

   100,0

   29.000,0

   80,0

   15.000,0

   70,0

   9.000,0

   3. Vùng Bắc Trung bộ

   35,0

   12.000,0

   30,0

   7.000,0

   20,0

   5.000,0

   4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ

   40,0

   12.000,0

   30,0

   8.000,0

   25,0

   6.000,0

   5. Vùng Tây Nguyên

   15,0

   7.500,0

   6. Vùng Đông Nam bộ

   60,0

   18.000,0

   50,0

   12.000,0

   40,0

   9.000,0

   7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

   40,0

   15.000,0

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Khung giá đất
  Giá đất
  Đánh giá đất đai
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn