Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại Đô thị là bao nhiêu?

Ngày hỏi:10/02/2020

Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại Đô thị là bao nhiêu? Mong sớm nhận phản hồi thông tin nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại Đô thị là bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại Đô thị quy định tại Phụ lục XI Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất, cụ thể như sau:

   KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
   (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)

   Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

   Vùng kinh tế

   Loại đô thị

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

   I

   132,0

   39.000,0

   II

   90,0

   31.200,0

   III

   60,0

   24.000,0

   IV

   45,0

   15.000,0

   V

   30,0

   9.000,0

   2. Vùng đồng bằng sông Hồng

   ĐB

   900,0

   97.200,0

   I

   600,0

   45.600,0

   II

   480,0

   30.000,0

   III

   240,0

   24.000,0

   IV

   180,0

   18.000,0

   V

   72,0

   15.000,0

   3. Vùng Bắc Trung bộ

   I

   180,0

   39.000,0

   II

   120,0

   27.000,0

   III

   96,0

   19.200,0

   IV

   48,0

   15.000,0

   V

   24,0

   9.000,0

   4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ

   I

   240,0

   45.600,0

   II

   150,0

   27.000,0

   III

   108,0

   15.000,0

   IV

   60,0

   7.200,0

   V

   30,0

   6.000,0

   5. Vùng Tây Nguyên

   I

   240,0

   28.800,0

   II

   180,0

   21.000,0

   III

   90,0

   15.600,0

   IV

   60,0

   12.000,0

   V

   30,0

   9.000,0

   6. Vùng Đông Nam bộ

   ĐB

   900,0

   97.200,0

   I

   420,0

   39.000,0

   II

   300,0

   27.000,0

   III

   240,0

   21.000,0

   IV

   180,0

   13.200,0

   V

   72,0

   9.000,0

   7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

   I

   240,0

   39.000,0

   II

   180,0

   27.000,0

   III

   90,0

   19.200,0

   IV

   60,0

   15.000,0

   V

   30,0

   9.000,0

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Khung giá đất
  Đánh giá đất đai
  Bảng giá đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn