Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn là bao nhiêu?

Ngày hỏi:10/02/2020

Liên quan đến quy định của pháp luật về khung giá các loại đất. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn quy định tại Phụ lục VIII Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất, cụ thể như sau:

   KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
   (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)

   Đơn vị tính: Nghìn đng/m2

   Loại xã

   Vùng kinh tế

   Xã đồng bằng

   Xã trung du

   Xã miền núi

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

   30,0

   5.100,0

   24,0

   4.200,0

   15,0

   5.700,0

   2. Vùng đồng bằng sông Hồng

   60,0

   17.400,0

   48,0

   9.000,0

   42,0

   5.400,0

   3. Vùng Bắc Trung bộ

   21,0

   7.200,0

   18,0

   4.200,0

   12,0

   3.000,0

   4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ

   24,0

   7.200,0

   18,0

   4.800,0

   15,0

   3.600,0

   5. Vùng Tây Nguyên

   9,0

   4.500,0

   6. Vùng Đông Nam bộ

   36,0

   10.800,0

   30,0

   7.200,0

   24,0

   5.400,0

   7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

   24,0

   9.000,0

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Khung giá đất
  Giá đất
  Bảng giá đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn