Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là bao lâu?

Ngày hỏi:08/10/2018

Tôi được biết kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất và được phân cấp nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy cho tôi hỏi vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Xin cho hỏi: Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia ở nước ta hiện nay là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện nay thì kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

   Hệ thống kế hoạch sử dụng đất ở nước ta bao gồm:

   - Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

   - Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

   - Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   - Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

   - Kế hoạch sử dụng đất an ninh.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Đất đai 2013 thì kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là 05 năm.

   Việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải dựa trên các căn cứ sau đây:

   - Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;

   - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của cả nước;

   - Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực;

   - Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;

   - Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

   Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:

   - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;

   - Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm;

   - Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;

   - Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn