Kỳ quy hoạch sử dụng đất là bao lâu?

Ngày hỏi:08/10/2018

Xin chào tất cả các thành viên trong ban tư vấn pháp luật. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật nhiều thành công và vui vẻ. Tôi có vấn đề này cần được các bạn hỗ trợ. Xin các bạn trả lời giúp tôi câu hỏi sau đây: Kỳ quy hoạch sử dụng đất là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện nay thì quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

   Hệ thống quy hoạch sử dụng đất ở nước ta bao gồm:

   - Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

   - Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

   - Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   - Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng.

   - Quy hoạch sử dụng đất an ninh.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đất đai 2013 thì kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

   Việc lập căn cứ quy hoạch sử dụng đất các cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật và phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau đây:

   - Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

   - Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.

   - Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

   - Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.

   - Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

   - Dân chủ và công khai.

   - Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

   - Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn