Làm sổ đỏ khi bị thừa đất

Ngày hỏi:02/07/2011

Chào luật sư.  Vui lòng tư vấn giúp tôi trường hợp này. Năm 2000 diện tích đất mà xã đo đạc và cung cấp cho gia đình tôi là 2354 m trong đó thừa 160 m ( có giấy chứng nhận diện tích đất kèm theo sơ đồ ). Đến nay nhà bên cạnh lấn đất với gia đình tôi sau khi giải quyết xong xã nói đất năm 2000 so với đất năm  1983 gia đình tôi thừa 477 m và yêu cầu gia đình tôi mua lại  nếu không xã sẽ   thu hồi phần đất đó. Đất đó là đất các cụ để lại cho gia đình tôi tất cả các số liệu đều do bên xã cho người đến đo đạc, các mốc đo vẫn như cũ. Mong luật sư cho tôi hỏi - Việc xã yêu cầu gia đình tôi mua lại 477m là đúng hay sai ? theo văn bản pháp luật nao ? vì theo tôi biết hình như có văn bản luật cho rằng phần đất thừa từ năm 2000 đến nay nếu không có tranh chấp  thì sẽ thuộc về gia đình tôi.

  • Chào bạn!

   Vì không được nghiên cứu hồ sơ, nên chúng tôi chỉ tư vấn cho bạn về nguyên tắc chung như sau:

   Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất:

   “2. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết theo quy định sau:

   a) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;”

   Theo thông tin bạn cung cấp thì có thể thấy ranh giới thửa đất hiện nay không có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất vì đất đó là đất các cụ để lại cho gia đình bạn, tất cả các mốc đo vẫn như cũ và hiện tại đất không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề. Theo đó, thì diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; gia đình bạn không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.


   Căn cứ điểm c khoản 3 điều 38 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai thì trường hợp có biến động về đất đai người sử dụng đất phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện đối với người sử dụng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất.

   Trong trường hợp diện tích của gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đo lại thấy thừa ra thì bạn phải thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất để xác định chủ quyền, sau đó phần diện tích dôi dư này bạn có quyền sử dụng hợp pháp.

   Như vậy, việc xã yêu cầu gia đình bạn mua lại 477m2 đất là sai. Mặt khác, theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thì xã cũng không có thẩm quyền thu hồi đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn