Lật kèo với chủ dự án

Ngày hỏi:11/11/2010

Trong việc bồi thường đất theo dự án mà chủ dự án đã thỏa thuận với người sử dụng đất nhưng sau đó người sử dụng đất lại không chấp thuận với chủ dự án thì luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 84 ngày 25/5/2007 quy định: Thu hồi đất trong trường hợp đất thuộc diện nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đã chủ động đề nghị và được phép thỏa thuận nhưng không đạt được sự thỏa thuận với người sử dụng đất được quy định như sau: Đất dự án phát triển kinh tế thuộc diện nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đề nghị và được UBND cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho thực hiện theo phương thức tự thỏa thuận với những người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng sau 180 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận mà còn người sử dụng đất không đồng thuận với nhà đầu tư thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi diện tích đất mà nhà đầu tư chưa thỏa thuận được với người sử dụng đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định của pháp luật. UBND cấp tỉnh quyết định giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất đối với diện tích đã thu hồi. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện như sau: + Tranh chấp hợp đồng thỏa thuận về quyền sử dụng đất giữa người sử dụng đất và nhà đầu tư do TAND giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự; + Khiếu nại của người sử dụng đất đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trong thu hồi đất thực hiện theo quy định tại điều 138 Luật Đất đai, điều 63 và điều 64 Nghị định 88 và quy định giải quyết khiếu nại tại Nghị định 136/2006/NĐ - CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Vấn đề bồi thường đất khi nhà nước thu hồi được quy định cụ thể và công bố công khai tại các địa phương có đất thu hồi để mọi người dân tham gia. Vì vậy bạn cần liên hệ với ban giải phóng mặt bằng hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường để hỏi và yêu cầu được giải thích cụ thể


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn