Lệ phí trích đo hiện trạng thửa đất

Ngày hỏi:13/01/2016
9 giờ 15' ngày 13 tháng 01 năm 2016 tôi có gọi điện cho số điện thoại 03512241156 hỏi về việc lệ phí trích đo hiện trạng thửa đất. Chị cán bộ Văn phòng đăng ký QSDĐ - Sở TN&MT Hà Nam đã trả lời một câu rằng tôi không biết. Tôi có hỏi xin số điện thoại hoặc có thể liên hệ với bộ phận nào của cơ quan để được giải đáp thì chị cán bộ đó trả lời là không biết. Vậy tôi muốn hỏi quý cơ quan rằng thái độ của chị cán bộ đó đúng hay sai và tôi có thể tìm hiểu lệ phí trích đo hiện trạng thửa đất ở đâu?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam trả lời như sau:

   Căn cứ vào Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

   Tại điểm a, mục 1, khoản I, điều 1 của Quyết định này quy định về mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính (Chi tiết theo biểu số 01).

   Để biết thêm chi tiết đề nghị quý vị tra cứu trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Hà Nam hoặc trên trang web của sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam (địa chỉ: tnmthanam.gov.vn)

   Trên đây là nội dung trả lời của sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn