Liên quan đến việc xác định lại diện tích đất ở theo Điều 103 Luật đất đai 2013

Ngày hỏi:09/09/2015

Xin chào Luật sư! Tôi xin hỏi Theo qui định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về qui định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai 2013 có qui định "  Loại giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai là giấy tờ có thể hiện một hoặc nhiều mục đích nhưng trong đó có mục đích để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư". Như vậy có nghĩa trong các loại giấy tờ qui định tại khoản 1,2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai áp dụng để xác định diện tích đất ở có vườn ao theo Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó (giấy tờ qui định tại khoản 1,2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai) có thể hiện một hoặc nhiều mục đích nhưng trong đó có mục đích để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư thì những mục đích  để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư có ghi rõ diện tích thì diện tích các loại đất là đất ở? Ví dụ cụ thể trong trường hợp này: Ông nguyễn Viết Dương có tên trong số đăng ký ruộng đất theo chỉ thị 299/TTg, sử dụng đất trước trước ngày 18/12/1980 theo xác nhận của UBND phường. Thửa đất đăng ký 84a tờ bản đồ 2 có diện tích 500m2 đất (T) thổ cư và 1747.0m2 đất màu, như vậy trường hợp này đối chiếu theo qui định trên tổng diện tích 2 loại  trong cùng một thửa 269 này được xác định toàn diện là đất ở hay chỉ có 500m2 đất thổ cư (T) được xác định là đất ở. Rất mong sơm nhận được sự hỗ trợ pháp lý của Luật sư, xin trân trọng cảm ơn!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng tư vấn như sau:

  • Quan điểm của tôi cũng như cách hiểu của tôi, thì chỉ có 500m2 đất ở còn lại 1747m2 là đất màu liền kề, khi xin toàn bộ là dất ở thì sẽ được giảm thuế chuyển mục đích


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn