Loại đất nào không phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Ngày hỏi:04/06/2013
Loại đất nào không phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì đối tượng không chịu thuế là các loại đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh, bao gồm: - Đất sử dụng vào mục đích công cộng như: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ; - Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; - Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; - Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; - Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì đối tượng không chịu thuế là các loại đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh, bao gồm:

   - Đất sử dụng vào mục đích công cộng như: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ;

   - Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

   - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

   - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

   - Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

   - Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

   - Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn