Lựa chọn hình thức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nào cho phù hợp?

Ngày hỏi:05/12/2018

Xin chào các anh chị, tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bây giờ tôi muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì phải làm như thế nào? Nếu lập doanh nghiệp thì cần phải làm thế nào? Còn nếu kinh doanh độc lập thì làm thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

   Tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định:

   "Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

   3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì cá nhân có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo hai cách sau đây:

   ** Thứ nhất: Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

   - Đối với trường hợp này thì cá nhân tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   - Doanh nghiệp phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

   ** Thứ hai: Hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập

   - Cá nhận phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

   - Đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

   Bạn vui lòng căn cứ vào nhu cầu cũng như tình hình thực tế của bạn thân để chọn một trong hai cách trên để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn