Luật Đo đạc và bản đồ 2018 khi nào có hiệu lực?

Ngày hỏi:08/12/2018

Ngày 14/6/2018 Quốc hội đã chính thức bỏ phiếu thông qua Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14. Như vậy sau bao nhiêu năm thì cuối cùng ở nước ta cũng đã có văn bản Luật quy định về lĩnh vực Đo đạc và bản đồ. Nhưng cho tôi hỏi khi nào thì Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 sẽ có hiệu lực thi hành?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Luật Đo đạc và bản đồ 2018 khi nào có hiệu lực?
   (ảnh minh họa)
  • Ngày 25/6/2018, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 05/2018/L-CTN công bố Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018 (sau đây gọi tắt là Luật Đo đạc và bản đồ 2018).

   Theo đó, Luật Đo đạc và bản đồ 2018 quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

   Luật Đo đạc và bản đồ 2018 được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hoặc hoạt động khác có liên quan đến đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Theo quy định tại Điều 60 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 thì Luật Đo đạc và bản đồ 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

   Lưu ý:

   - Các Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp trước ngày Luật Đo đạc và bản đồ 2018 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trên giấy phép.

   - Tổ chức đã được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trước ngày Luật Đo đạc và bản đồ 2018 có hiệu lực thi hành nếu có nhu cầu bổ sung nội dung hoạt động hoặc gia hạn giấy phép thì đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Luật Đo đạc và bản đồ 2018.

   - Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về đo đạc và bản đồ trước ngày Luật Đo đạc và bản đồ 2018 có hiệu lực thi hành thì được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

   - Quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ được ban hành trước ngày Luật Đo đạc và bản đồ 2018 có hiệu lực thi hành mà không trái với quy định của Luật này thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ hoặc thay thế.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn