Mẫu sổ hồng như thế nào?

Ngày hỏi:01/06/2008
Tôi mua một căn nhà tập thể cũ. Người bán làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tôi. Khi tôi lấy GCN ở Văn phòng Đăng ký nhà đất của Huyện. Tôi được cấp giấy chứng nhận  sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Tuy nhiên trên giấy này không có dấu nổi, không có số ở trang bìa, trong trang 3 có sơ đồ nhưng không có dấu của địa chính và có thêm dòng chữ là " sơ đồ này sẽ được hiệu chỉnh khi có bản đồ địa chính chính qui ". Tôi không hiểu là liệu giấy CN của tôi có hợp pháp không? Tôi không hiểu dòng chữ trên có nghĩa là như thế nào? Tôi rất muốn biết mẫu sổ hồng. Xin luật sư cho tôi biết và giải thích giùm tôi dòng chữ trên.

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Điều 11, Luật Nhà ở quy định về Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở như sau:
   1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:
   a) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
   Điều 44, Nghị định số 90/2006 hướng dẫn về nội dung và mẫu Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:
   1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật Nhà ở có 4 trang gồm những nội dung chính như sau:
   a) Trang 1 gồm Quốc huy và tên của giấy chứng nhận "Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở";
   b) Trang 2 gồm các nội dung về tên của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận; mã số giấy chứng nhận; tên chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở; thực trạng nhà ở, đất ở; ngày, tháng, năm, chức vụ người ký giấy chứng nhận và số hồ sơ gốc;
   c) Trang 3 thể hiện nội dung về sơ đồ nhà ở, đất ở;
   d) Trang 4 thể hiện nội dung ghi những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận và những vấn đề cần lưu ý đối với chủ sở hữu nhà ở khi được cấp giấy chứng nhận.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn