Miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:16/06/2015
Kính gửi: Cục Thuế em xin hỏi câu hỏi như sau: 1/ Về việc miễn giảm tiền thuế SDĐPNN đối với trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bộ Tài chính đã có công văn số 1990/BTC-TCT ngày 6/2/2013 hướng dẫn về thuế SDĐPNN. Theo đó, tại điểm 1 công văn đã nêu rõ trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nộp thuế SDĐPNN đối với đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, nếu đủ điều kiện được miễn giảm thuế SDĐPNN thì diện tích đất làm căn cứ xác định số thuế được miễn giảm là điện tích đất được dùng làm căn cứ tính số thuế phải nộp. Vậy em xin hỏi: hộ gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được miễn toàn bộ diện tích đất ở mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? EM rất mong được Cục Thuế giải đáp sớm. Em xin cám ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Tại công văn số 1990/BTC-TCT ngày 6/2/2013 hướng dẫn về thuế SDĐPNN nêu rõ:

   “1. Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

   - Tại khoản 2 Điều 4 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 quy định:

   “2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế”.

   - Tại khoản 4 Điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nêu trên quy định:

   “4. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật này.”

   - Tại tiết b, điểm 1.4 Điều 5 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

   “b4) Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì không áp dụng hạn mức. Toàn bộ diện tích đất ở tính thuế của người nộp thuế áp dụng theo thuế suất đối với diện tích đất trong hạn mức”.

   Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được xem xét miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (chỉ được xét miễn, giảm thuế đối với đất ở sử dụng đúng mục đích).”

   Tại khoản 4 Điều 9 luật số 48/2010/QH12 nêu rõ:

   “Điều 9. Miễn thuế:

   4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…”

   Căn cứ vào quy định trên, nếu anh/chị ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biêt khó khăn, sử dụng đất đúng mục đích thì được miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông trên số tiền thuế phải nộp do cơ quan thuế tính. Đối với diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, đất lấn, chiếm, đất chưa sử dụng theo đúng quy định thì không được miễn và phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

   Cục Thuế trả lời cho anh/chị được biết.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn