Miễn giảm tiền sử dụng đât khi chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày hỏi:08/09/2015

LS cho tôi hỏi trường hợp ntn: Tôi có GCNQSD đất trên giấy tôi được công nhận 400m2 đất ở. 1000m2 đất trồng cây lâu nam. Tôi đã bán 1 thửa đất bao gồm 100m2 đất ở và 200m2 đất trồng cây lâu năm. Hiện thửa đất của tôi đang sử dụng có 300m2 đất ở và 800m2 đất trồng cây lâu năm.Vậy LS cho tôi hỏi tôi muốn chuyển thêm 200m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì tôi có được miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất ko và quy định chỗ nào theo Luật đất đai 2003(LĐ Đ cũ) thưa LS

  • Chào bạn

   Vì Luật đất đai năm 2013 đã cò hiệu lực từ ngày 1/7/2014 nên phải hỏi và lời theo luật đất đai mới chứ còn áp dụng Luật đất đai năm 2003 là không phù hợp.

   Luật đất đai hiện hành có quy định về vấn đề bạn hỏi như sau:

   Điều 110. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

   Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

   b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

   c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

   d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

   đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

   e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

   g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

   Bạn xem trường hợp của mình có thuộc phạm vi và đối tượng được miễn giảm hay không nhé.

   Thân chào


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn