Miễn thuế đất phi nông nghiệp

Ngày hỏi:18/11/2010
Năm vừa qua, hộ gia đình tôi vừa được chính quyền địa phương công nhận là hộ nghèo, vậy xin cho tôi hỏi tôi bây giờ có phải nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nữa không?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo những quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, và căn cứ nghị định 53/2011 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã quy định rõ như sau, gia đình ông không phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, vì gia đình ông thược trường hợp được miễn thuế theo quy định tại nghị định này tại điều 8 : “3. Việc xác định hộ nghèo được miễn thuế quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo”

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn