Miễn tiền sử dụng đất

Ngày hỏi:03/12/2015

Kính chào quý luật sư. Xin luật sư cho em hỏi về luật sử dụng đất phi nông nghiệp. Em là người dân tộc kinh năm 2004 em chuyển khẩu về xã thuộc miền núi là xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Năm 2014 em có mua mảnh vườn nhưng chủ hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để em làm giấy tờ mua bán chuyển nhượng em tới phòng tài nguyên môi trường huyện xin được làm thủ tục cấp đất được đơn vị phong TNMT đo đạc cấp cho em ô đất diện tích 168m2. Sau khi phòng tài nguyên và môi trường xác minh đo đạc xong đã làm đầy đủ thủ tục cấp đất cho em và gửi hồ sơ sang cơ quan thuế và em được cơ quan thuế gọi lên nộp thuế lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mức thuế 94.000đ/m = 15.792.000₫ Qua tìm hiểu em thấy có quy định người được cấp đất lần đầu ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn hoặc giảm thuế thế nhưng khi em lên cơ quan thuế Họ trả lời em là không thuộc diện được miễn giảm chỉ có người dân tộc thiểu số mới thuộc diện miễn giảm thuế( người dân dưới 50% số dân là thuộc dân tộc thiểu số) Như vậy cơ quan thuế yêu cầu em nộp thuế là đúng hay sai em căn cứ và nghị định Thông tư nào để được miễn hoặc giảm thuế( trường hợp của em xin được bổ xung là em được cấp đất lần đầu) Em xin trân thành cảm ơn

  • Các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ- CP như sau:

   Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

   Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

   1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

   Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

   2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

   3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   5. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   6. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

   Nếu không thuộc đối tượng được quy định tại Điều này thì bạn và gia đình sẽ không được miễn tiền sử dụng đất.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn