Mua 1 phần diện tích có được tách sổ hay không?

Ngày hỏi:23/08/2009
Ông Trần Văn Huấn tranvanhua***@gmail.com hỏi: Tôi muốn mua một phần khoảng 45m2 của mảnh đất 181m2 dạng đất giãn dân. Mảnh đất đã được cấp sổ đỏ năm 2012. Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi: mục đích sử dụng: đất ở; thời gian sử dụng: lâu dài; nguồn gốc đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 6/12/2006 của UBND huyện Thanh Oai. Vậy, tôi mua 1 phần diện tích trên có được tách sổ hay không?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Trả lời: Câu hỏi của ông Trần Văn Huấn tại địa chỉ tranvanhuan82@gmai.com không nêu đủ thông tin (kích thước các cạnh khi chia tách, dạng đất giãn dân) nên Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội không thể trả lời phần diện tích trên có chia tách được hay không. Tuy nhiên, anh Trần Văn Huấn có thể tìm hiểu thêm tại Điều 3, Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 8/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội có quy định kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử lý đối với thửa đất có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu:

   1. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:

   + Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên;

   + Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2

   2. Đối với đất khu dân cư nông thôn khi chia tách thửa đất theo các điều kiện của Khoản 1 điều này mà có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang lớn hơn hoặc bằng 2m.

   3. Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp:

   + Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   + Đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ

   + Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

   + Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật

   + Các thửa đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 quy định này.

   4. Quy định tại Khoản 3 Điều này không áp dụng cho các trường hợp sau:

   a) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất

   b) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

   c) Thửa đất đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư, làm nhà ở nông thôn trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành).

   5. Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các quy định tại Khoản1, 2 Điều này để hợp thửa đất ở khác liền kề để tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 Điều này thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 Điều này thì không được phép tách thửa.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn