Mua đất có vi bằng có được cấp sổ đỏ không?

Ngày hỏi:26/02/2019

Năm 2016 tôi có mua một mảnh đất bằng giấy viết tay, tôi và bên chủ đất có nhờ bên thừa phát lại lập vi bằng về việc mua bán này, nhưng lúc đó tôi bận việc không đi làm sổ đỏ được. Nay tôi muốn đi làm thì không biết tôi có được cấp sổ đỏ không khi tôi đã có vi bằng được lập hợp pháp?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

   Trong đó, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bên nhận chuyển nhượng quyền và bên nhận chuyển nhượng quyền phải lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực;

   Trừ trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sảnthì không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực, việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thực hiện theo yêu cầu của các bên.

   Như vậy: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cá nhân với cá nhân hiện nay phải được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực.

   Do đó: Việc bạn và chủ đất (người đang sử dụng đất tại thời điểm chuyển nhượng) thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua giấy viết tay vào năm 2016 là không phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trong đó, việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện tại văn phòng công chứng; còn việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dan.

   Mặt khác, Theo quy định tại Nghị định 61/2009/NĐ-CP thì vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.

   Vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy: Trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì vi bằng chỉ ghi nhận có diễn ra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc giao tiền, giao nhận giấy tờ hoặc các vấn đề khác mà các bên có nghĩa vụ phải thực hiện cho nhau trong giao dịch này chứ không chứng nhận việc chuyển nhượng quyền sử dung đất giữa các bên.

   Do đó: Vi bằng không phải là căn cứ để bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà bạn đã nhận chuyển nhượng thông qua giấy viết tay.

   Vì vậy: Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên thì bạn phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật (kể trên). Bạn nên liên hệ lại với chủ đất để thỏa thuận và lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn