Mua đất đã có dự kiến quy hoạch có được đền bù

Ngày hỏi:05/07/2011

gia đình tôi mới mua 1 mảnh đất đã xây 2 lầu ở Tân Bình , TP HCM, diện tích 25 m2. trong sổ đỏ chỉ công nhận sau khi giải tỏa còn  5 m2, ngang 5m, sâu 1m. Khi đi sang tên thì cán bộ yêu cầu ký vào biên bản "cam kết không nhận tiền đền bù nếu sau này mở đường", dự định sẽ mở đường vào năm 2020.  Hiện giờ tôi vẫn chưa ký vào cam kết đó, Xin cho tôi hỏi, theo pháp luật tôi có được đền bù hay không? tôi định cho con gái tôi đứng tên (con gái tôi chưa đứng tên căn nhà nào cả) Cán bộ nói nếu là chủ sở hữu cũ thì được đền bù, còn tôi mua lại thì phải cam kết không được đền bù, như vậy là sao ?

  Nội dung này được Luật sư Lê Doãn Tuấn tư vấn như sau:

  • Bạn có thể tham khảo những "thông tin" sau để có thể "đối đáp" với cán bộ đã yêu cầu mình.
   Điều 14. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ

   1. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 197/2004/NĐ-CP) và các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 84/2007/NĐ-CP) thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ.

   2. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

   a) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch;

   b) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

   3. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước.

   4. Nhà nước điều tiết một phần lợi ích từ việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các khoản hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi quy định tại Điều 17 Nghị định này.
   Như vậy, nếu bạn đã mua và sử dụng nhà đất này khi nhà nước thu hồi thì phải bồi thường cho bạn chứ.
   Bạn kiểm tra lại xem phần diện tích nhà đất nằm trong "dự kiến quy hoạch" đã được nhà nước công nhận cho chủ cũ hay chưa.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn