Mua đất từ năm 1994 có phải công chứng hợp đồng không?

Ngày hỏi:30/11/2019

Gia đình tôi mua đất bằng giấy viết tay, không có công chứng, chứng thực vào ngày 21/12/1994, giờ gia đình tôi tiến hành đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu phải cung cấp hợp đồng mua bán đất có công chứng, chứng thực có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mua đất từ năm 1994 có phải công chứng hợp đồng không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

   3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

   a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

   Theo các quy định trên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất đai) thì bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

   Căn cứ Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

   1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

   a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
   ...

   Theo quy định thì trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực.

   Căn cứ Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, thì trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 2008 mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần có các giấy tờ như:

   (1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   (2) Các loại giấy tờ mua bán nhà viết tay.

   (3) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

   Như vậy, Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu gia đình bạn phải cung cấp hợp đồng mua bán đất có công chứng, chứng thực là không phù hợp.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn