Mua đất từ tổ chức kinh doanh bất động sản có phải công chứng không?

Ngày hỏi:05/08/2019

Tôi mua đất từ tổ chức kinh doanh bất động sản có cần phải công chứng, chứng thực không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định việc công chứng chứng thực đối với một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản như sau:

   "Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên."

   Như vậy, việc chuyển nhượng QSDĐ nếu ít nhất 01 bên là tổ chức kinh doanh bất động sản thì pháp luật không bắt buộc công chứng chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc công chứng sẽ theo yêu cầu của các bên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn