Mua lại vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:11/07/2011

Tôi có một thắc mắc về việc mua lại phần vốn góp, rất mong nhận sự hỗ trợ sớm của Luật sư. Hai cá nhân cùng góp  vốn thành lập Công ty TNHH 2  thành viên trở lên, trong đó thành viên A góp quyển sử dụng đất, thành viên B góp tiền mặt. Sau khi Cty được thành lập, một cá nhân C muốn mua lại 40% giá trị vốn góp của thành viên A. Vậy, trong TH này cá nhân C có được mua lại phần vốn góp là quyền sử dụng đất hay không. Căn cứ pháp luật nào quy đinh điều này. Những lưu ý trong TH chuyển nhượng này là gì. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Luật sư./.

  • Khi góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thì ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì còn phải tuân theo các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và pháp luật về đất đai. Trong trường hợp này C có thể được mua lại phần vốn góp là quyền sử dụng đất của A khi A chuyển nhượng một hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho C theo quy định tại điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2005: “Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

   1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

   2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.”

   Trước tiên, A phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện và chỉ được chuyển nhượng cho C (người không phải là thành viên) nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

   Sau khi đáp ứng đúng các điều kiện trên thì A phải chuyển nhượng phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất của mình cho C bằng một hợp đồng chuyển nhượng. Và công ty phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về thay đổi tỷ lệ vốn góp và Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định tại Điều 40 và Điều 42 nghị định 43/2010/NĐ-CP.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn