Mức bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

Ngày hỏi:08/01/2020

Gia đình tôi được nhà nước công nhận 200 m2 đất ở nhưng hiện tại có quy hoạch trường học mầm non, theo thông báo có 30 m2 đất của gia đình tôi thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình này. Vậy cho hỏi mức bồi thường được tính như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định mức bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ, từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, cụ thể như sau:

   Tbt = (G1 - G2) x S

   Trong đó:

   Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

   G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;

   G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

   S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất;

   Trên đây là công thức tính tiền bồi thường đối với đất trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn