Mức thanh toán lần đầu khi mua nhà ở hình thành trong tương lai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày hỏi:21/11/2018

Là sinh viên kinh tế đang học việc tại trung tâm xúc tiến thương mại. Tôi có thắc mắc sau tôi mong muốn nhận phản hồi. Cụ thể thắc mắc như sau: Mức thanh toán lần đầu khi mua nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp bên mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức thanh toán lần đầu khi mua nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp bên mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau:

   Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

   Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

   Như vậy, theo quy định trên thì trong trường hợp bên bán, bên cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì mức thanh toán lần đầu là không vượt quá 50 % giá trị của hợp đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn