Muốn biết thông tin đất đai phải làm như thế nào?

Ngày hỏi:09/05/2019

Xin cho hỏi: Tôi đang dự định mua một mảnh đất ở của một người dân, nhưng vì là người nơi khác đến nên tôi không biết nhiều thông tin liên quan đến mảnh đất này, và cũng không quen ai để hỏi. Nên tôi muốn gửi đơn yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến mảnh đất đến Ủy ban xã, huyện như là có tranh chấp không, có bị kê biên không, qua bao đời chủ rồi,... thì tôi phải làm thế nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì người sử dụng đất có thể khai thác thông tin đất đai thông qua nhiều hình thức khác nhau như là: khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS; khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai;...

   Trong đó, việc khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện như sau:

   Bước 1: Chuẩn bị Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

   - Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu thực hiện theo mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

   Bước 2: Gửi phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu

   - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp Phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai (Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở các huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã,...)

   - Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

   + Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

   + Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

   + Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

   Bước 3: Tiếp nhận yêu cầu

   - Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

   Bước 4: Trả kết quả

   - Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

   Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện như sau:

   - Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

   - Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn đang dự định mua một mảnh đất ở của một người dân, nhưng vì là người nơi khác đến nên bạn không biết nhiều thông tin liên quan đến mảnh đất này, và cũng không quen ai để hỏi. Nên bạn có thể thực hiện gửi Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến mảnh đất như là có tranh chấp không, có bị kê biên không, qua bao đời chủ,... đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở cấp huyện để được giải quyết theo thẩm quyền.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn