Mượn hồ sơ để quét, chụp phục vụ xây dựng cơ sỡ dữ liệu đất đai

Ngày hỏi:13/08/2015

Xin chào Luật sư! Tôi tên Nguyễn Văn Tốt, Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp có một Công ty TNHH MTV... đến cơ quan tôi để mượn hồ sơ để quét, chụp nhằm phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, (vì cơ quan tôi đang lưu trữ hồ sơ mà Cty đó đang cần muốn mượn để quét, chụp), tôi căn cứ và  áp dụng tại điểm đ, khoản 1 điều 8 Thông tư 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 về việc Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.  Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường do mình thu thập, quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân về thu thập, tổng hợp, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định; thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu chuyên ngành về tài nguyên và môi trường theo quy định. Luật sư cho tôi hỏi Cty đó có Công văn gửi đến là trong thiết kế kỹ thuật, dự toán không có phần kinh phí khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trường, do đó Cty đề nghị cơ quan tôi là chỉ cho mượn hồ sơ chứ không thu phí theo điểm đ, khoản 1 điều 8 Thông tư 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 nêu trên thì cơ quan tôi có thể cho mượn được không? nếu được hoặc không được mình căn cứ pháp lý nào? Xin luật sư tư vấn cho tôi Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

  • Theo ý kiến của luật sư thì tùy vào tính chất, đặc điểm và mục đích của việc mượn cơ sở dữ liệu để quyết địnhcó cho mượn hay không? có thu phí sử dụng cơ sở dữ liệu hay không? Nếu đơn vị mượn là cơ quan, tổ chức nhà nước và việc mượn nhằm mục đích phục vụ nhu cầu công việc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, thực hiện chức năng của nhà nước không vì mục đích thương mại... thì việc cho mượn cơ sở dữ liệu và không thu phí là chuyện đương nhiên. Ngược lại, nếu là tổ chức doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận, việc mượn cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện công tác vì mục đích thương mại thì việc cho mượn và khai thác, thu phí phải dựa trên hợp đồng. Việc đơn vị nói rằng trong dự óoán không có kinh phí về chuyện này là chuyện nội bộ của đơn vị vì đó là thiếu sót của người làm dự toán nên không thể yêu cầu cho sử dụng"chùa" cơ sở dữ liệu được.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn