Ngân hàng có được cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai với điều kiện ký thỏa thuận 3 bên: ngân hàng - người mua, thuê mua - chủ đầu tư không?

Ngày hỏi:28/11/2017

Chủ đầu tư đã được phê duyệt dự án trước ngày 01/07/2015, nhưng sau ngày 01/7/2015 mới mở bán căn hộ. Trường hợp này, NHTM có được tài trợ vốn cho người mua, thuê mua các căn hộ nhà ở thương mại với điều kiện ký thỏa thuận 3 bên: ngân hàng - người mua, thuê mua - chủ đầu tư về việc bổ sung bảo lãnh khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng, NHNN?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo mục II.2 Công văn số 105/BXD-QLN ngày 05/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc giải đáp vướng mắc thi hành Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản, các dự án đã được phê duyệt, giao đất trước 01/07/2015 nhưng mở bán căn hộ sau ngày 01/07/2015 thì vẫn phải có bảo lãnh của NHTM.

   Khoản 2 Điều 7 Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng, các tài liệu khách hàng quy định cung cấp cho TCTD để xem xét, quyết định cho vay phải có tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay là hợp pháp. Do đó, TCTD cần căn cứ quy định của pháp luật có liên quan và văn bản trả lời của Bộ Xây dựng để đảm bảo việc cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai đúng quy định pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn