Nghị quyết số 1037/2006/nq-UBTVQH11 giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở

Ngày hỏi:21/01/1999
Thực tiễn áp dụng Nghị Quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có yêu tố nước ngoài thì giao dịch nào thực tế phát sinh tranh chấp nhiều nhất?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Ngày 27/7/2006, Uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những người tham gia giao dịch có yếu tố nước ngoài mà phát sinh tranh chấp, quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm, bởi vì trước đây họ là những chủ thể chưa để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết do Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 24/8/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

   Đến nay họ đã có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi cho mình. Những quy định của Nghị quyết số:1037/2006/NQ-UBTVQH11 là cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vướng mắc trong giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có yêu tố nước ngoài còn tồn đọng cho đến nay. Thực tế cho thấy, các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có yếu tố nước ngoài được Nghị quyết điều chỉnh có 2 nội dung giao dịch thực tế phát sinh tranh chấp nhiều nhất là mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở và mua bán nhà ở.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch dân sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn