Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:18/10/2016

Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định như thế nào? Bạn đọc Thanh Tâm, địa chỉ mail thanh_tam****@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến các hoạt động bất động sản. Trong đó có một số thắc mắc về mặt pháp lý. Tôi muốn hỏi: Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định tại Điều 33 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó:

   1. Thông báo cho bên thuê mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

   2. Thực hiện thủ tục thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

   3. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã cho thuê mua trong thời gian chưa bàn giao cho bên thuê mua. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

   4. Giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ có liên quan cho bên thuê mua theo đúng tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

   5. Làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giao cho bên thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê mua, trừ trường hợp bên thuê mua có văn bản đề nghị được tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

   6. Bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

   7. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   8. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

   9. Tạo điều kiện cho bên thuê mua chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

   10. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, được quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thuê mua nhà
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn