Người đề nghị cấp giấy chứng nhận chết trước khi được trao giấy chứng nhận

Ngày hỏi:07/06/2016

Ba tôi sau khi mua thêm một thửa đất và làm xong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trong thời gian chờ được cấp giấy chứng nhận lại bị đột quỵ và tử vong. Nhà tôi có nhiều người nên có nhiều ý kiến khác nhau. Trường hợp này, chúng tôi là những người thừa kế thì giải quyết thế nào đối với thửa đất nói trên?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Về điều này, anh và gia đình nên yên tâm. Khoản 4 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

   Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định.

   Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đã chết phải thực hiện theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn