Người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam trong bao lâu?

Ngày hỏi:30/07/2019

Tôi là người nước ngoài, tôi sống tại Việt Nam được 03 năm. Hiện tôi được pháp luật Việt Nam cho phép tôi được mua nhà ở tại Việt Nam. Vậy cho hỏi tôi được thời gian sở hữu của tôi là bao nhiêu năm? Nếu hết thời hạn đó tôi có được gia hạn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 3 Điều 7 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với người nước ngoài được phép mua nhà ở tại Việt Nam, cụ thể như sau:

   "Cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận; khi hết thời hạn sở hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này."

   Bên cạnh đó, tại Điều 77 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định việc gia hạn thời gian sở hữu nhà tại Việt Nam, thời gian được gia hạn do chủ sở hữu (chính bạn) đề nghị với cơ quan quản lý.

   Như vậy, thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với bạn pháp luật quy định là không quá 50 năm, và bạn được gia hạn thời gian được gia hạn do bạn đề nghị với cơ quan có thẩm quyền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn