Người thuê căn hộ có được ứng cử Ban quản trị chung cư?

Ngày hỏi:23/02/2019

Tôi hiện tại đang thuê một căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh của một người quen để sinh sống. Tôi được người quen ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư vì người đó không ở gần. Vậy xin cho hỏi tôi có được ứng cử vào Ban quản trị chung cư hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người thuê căn hộ có được ứng cử Ban quản trị chung cư?
   (ảnh minh họa)
  • Trước đây, theo quy định tại Điều 19 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư 02/2016/TT-BXD thì để trở thành thành viên Ban quản trị nhà chung cư thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

   - Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu đang sử dụng nhà chung cư đó;

   - Còn đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị là đại diện của chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư đó.

   Do đó: Căn cứ quy định này thì trong mọi trường hợp người không phải là chủ sở hữu đang sử dụng nhà chung cư (đối với chung cư có một chủ sở hữu) thì không được trở thành thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cũng có nghĩa là những người này không được ứng cử vào Ban quản trị nhà chung cư.

   Tuy nhiên, hiện nay quy định này đã bị sử đổi bởi Khoản 6 Điều 3 Thông tư 28/2016/TT-BXD.

   Theo đó, từ 01/02/2017 thì để trở thành thành viên Ban quản trị nhà chung cư thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

   - Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó;

   Trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

   - Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư là đại diện chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên thì những người không phải là chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì có thể trở thành thành viên Ban quản trị nhà chung cư nếu được chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư. Cũng có nghĩa là người được ủy quyền tham gia hội nghị nhà chung cư được ứng cử vào Ban quản trị nhà chung cư.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn đang thuê một căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh của một người quen để sinh sống và được người quen ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư, thì bạn được ứng cử vào Ban quản trị chung cư.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn