Người Việt định cư ở nước ngoài có được nhận đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không?

Ngày hỏi:03/12/2019

Kính gởi tư vấn pháp luật. Hiện tại tôi được thừa kế và đã làm thủ tục nhận di sản. 1 lô đất 912m2 có 300m2 thổ cư tọa lạc Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, BR.VT đang được thu hồi toàn bộ để giải phóng mặt bằng làm đường. Trên lô đất có một nhân khẩu vợ chồng em trai cùng 4 người con và một người cháu 7 người. Được đền bù 1 lô đất tái định cư. Xin phép hỏi cá nhân tôi là người Việt định cư ở nước ngoài có được nhận đất tái định cư không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người Việt định cư ở nước ngoài có được nhận đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 83 Luật đất đai 2013 quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

   2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

   a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

   b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

   c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

   d) Hỗ trợ khác.”

   Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

   Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

   a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

   ....”

   => Như vậy, bạn là người Việt định cư ở nước ngoài được quyền nhận lô đất tái định cư nêu trên bạn nhe.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn