Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm tại các cấp ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hỏi:02/04/2018

Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm tại các cấp ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Hoàng Hà, hiện đang là kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình tìm hiểu về thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TPHCM quản lý. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm tại các cấp ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, tôi chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại cấp ngân sách quận - huyện (sau khi đã thực hiện chi trả chính sách tăng lương theo lộ trình của Chính phủ hàng năm) bao gồm:

   a) Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết chuyển sang của cấp ngân sách quận - huyện.

   b) Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận - huyện (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm trước so với dự toán năm trước.

   c) Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận - huyện (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) dự toán năm hiện hành so với dự toán năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách.

   Trường hợp nguồn kinh phí nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện thì ngân sách thành phố sẽ xem xét bổ sung phần chênh lệch thiếu từ nguồn cải cách tiền lương cấp thành phố cho các quận - huyện để đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện.

   Trường hợp nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện thì các quận - huyện tự đảm bảo kinh phí thực hiện; phần chênh lệch lớn hơn dành để thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Chính phủ tiếp tục ban hành mức lương tối thiểu mới, chi cho các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm tại các cấp ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn