Nhà bị nhà nước thu hồi sử dụng

Ngày hỏi:21/07/2004
Ông bà nội của tôi có một căn nhà bị nhà nước thu hồi sử dụng vào năm 1965 đến nay. Hiện nay ông tôi đã mất nhưng bà thì vẫn còn. . Giấy tờ sở hữu nhà vẫn do bà tôi giữ. Bây giờ tôi nghe nói có "Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.". Vậy tôi xin hỏi nhà của ông bà tôi có được giải quyết theo nghị quyết này không và nếu được thì cần làm những thủ tục gì? (Nhà của ông bà tôi ở trên đường Nguyễn Thái Học và hiện nay đang được làm nơi ở cho một số cán bộ nghành đường sắt). Mong nhận được thư trả lời sớm qua địa chỉ Email: lynharex@yahoo.com. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Tại điều 1 Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc Hội quy định: "Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất ban hành trước ngày 1/7/1991.

   Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất"

   Tại điều 2 Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội quy định: "Nhà nước hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà nhà đất đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách dưới đây:

   1. Cải tạo nhà đất cho thuê;

   2. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh liên quan trực tiếp đến nhà đất

   3. Quản lý nhà đất của các tổ chức, cá nhân (diện 2/IV) ở các tỉnh, thành phố phía Nam sau ngày giải phóng (30/4/1975)

   4. Quản lý nhà đất vắng chủ

   5. Quản lý Nhà đất trong từng thời điểm nhất định và nhà đất của đoàn hội, tôn giáo.

   6. Quản lý Nhà đất của những người di tản chuyển vùng hoặc ra nước ngoài".

   Căn cứ vào các quy định trên thì nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách như đã nêu trên nay thuộc sở hữu toàn dân.

   Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 quy định việc giải quyết đối với các trường hợp:

   - Nhà đất mà chủ sở hữu tuy thuộc diện thực hiện các chính sách quy định tại điều 2 Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội nhưng đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (tức là ngày 2/4/2005), cơ quan Nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng;

   - Nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng;

   - Nhà đất mà Nhà nước đã trưng mua nhưng chưa thanh toán tiền hoặc đã thanh toán một phần cho chủ sở hữu

   - Nhà đất mà Nhà nước đã trưng dụng

   - Nha đất mà nhà nước đã để lại khi thực hiện chính sách cải tạo nhà đất cho thuê và chính sách quản lý nhà đất của tổ chức, cá nhân.

   Trường hợp của ông nếu nhà mà Nhà nước đã quản lý, đã bố trí sử dụng thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn