Nhà cấp 4 của cá nhân có thuộc loại tài sản đưa vào kinh doanh trong hoạt động bất động sản không?

Ngày hỏi:12/01/2022

Nhà cấp 4 của cá nhân có thuộc loại tài sản đưa vào kinh doanh trong hoạt động bất động sản không? Điều kiện của bất động sản là nhà cấp 4 đưa vào kinh doanh? Tôi hiện ở Hà Nội mới xây mới xong nhà cấp 4, muốn đưa vào kinh doanh cho thuê.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà cấp 4 của cá nhân có thuộc loại tài sản đưa vào kinh doanh trong hoạt động bất động sản không?
   (ảnh minh họa)
  • Nhà cấp 4 của cá nhân có thuộc loại tài sản đưa vào kinh doanh trong hoạt động bất động sản không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về : Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này (sau đây gọi là bất động sản) bao gồm:

   1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

   2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

   3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

   4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

   Như vậy, nhà, công trình xây dựng có sẵn của các cá nhân như nhà cấp 4 vẫn thuộc loại bất động sản đưa vào kinh doanh.

   Điều kiện của bất động sản là nhà cấp 4 đưa vào kinh doanh?

   Căn cứ Điều 9 văn bản Luật trên quy định về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

   1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

   c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

   2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

   c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   d) Trong thời hạn sử dụng đất.

   Bài viết tham khảo thêm: Nhà đang tranh chấp có được đưa vào kinh doanh bất động sản?

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn