Nhà, đất đang bị kê biên có được đưa vào kinh doanh không?

Ngày hỏi:26/11/2018

Trường hợp công ty tôi là công ty kinh doanh bất động sản có giấy phép kinh doanh được cơ quan nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. Hiện tại công ty tôi có vướng vào một vụ kiện tụng và bị kê biên một số nhà, đất để bảo đảm thi hành án. Nhưng hiện tại, vì công việc kinh doanh nên công ty tôi muốn đưa các nhà, đất trên vào kinh doanh thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   - Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

   - Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp nhà, công trình xây dựng đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án thì không đáp ứng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   - Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

   - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   - Trong thời hạn sử dụng đất.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp quyền sử dụng đất đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án thì không đáp ứng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Do đó: Căn cứ các quy định được trích dẫn cũng như các phân tích trên đây thì trường hợp nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án thì không đáp ứng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng nghĩa với việc không được đưa vào kinh doanh.

   => Kết luận: Trường hợp nhà, quyền sử dụng đất của công ty bạn đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án, nên không được đưa vào kinh doanh.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn