Nhà mua trong hẻm 20 năm, thế nào là đúng?

Ngày hỏi:24/06/2011

Thưa luật sư:  Năm 1991 ba và ông tui có mua một căn nhà thuộc khu đất của ông A, trước khi mua thì ông A có chừa con hẻm rộng khoảng 1,5m để ra vào căn nhà. Vì thấy hẻm có sẵn nên khi mua ba tôi cũng không có nói đến vấn đề về bề ngang của con hẻm. Hiện tại sau 20 năm sống ở đấy, giấy tờ nhà của chúng tôi cũng xác định con hẻm ấy là hẻm chung, nhưng bỗng nhiên nhà ông A lật lộng bảo con hẻm ấy là do nhà ông A cho chúng tôi đi nhờ, nên nhà ông A muốn lấy 1/2 bề ngang con hẻm. Thiết nghĩ, do ban đầu ba tôi thấy con hẻm rộng 1,5m nên ba tôi mới mua, nếu ông A bảo sẽ chừa đường đi rộng 1/2 con hẻm thì ba tôi mua làm gi? Mặt khác con hẻm ấy đã đi được 20 năm, theo tôi thì vô hình chung nhà ông A đã thừa nhận lói đi đó là lồi đi chung.Vậy trong trường hợp này ai đúng ai sai?

  • Như vậy là nội dung giao dịch giữa ba bạn và ông A là chưa rõ ràng nên hiện nay ông A muốn lật lọng do đó gia đình bạn bị dồn vào thế khó.
   Tuy nhiên ông A đòi hỏi như vậy cũng không phải là không có lý(nếu ông ấy vẫn đang là người đứng tên sử dụng đối với diện tích làm ngõ đi trên), gia đình bạn cũng có lý lẽ của mình.
   Trường hợp này bạn cũng cần liên hệ với cơ quan địa chính để kiểm tra xem phần đất đó còn thuộc quyền sử dụng riêng của ông A hay đó là ngõ đi chung của gia đình bạn và gia đình ông A.
   Trường hợp ông A vẫn là người sử dụng ngõ đi ấy và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất với phần diện tích đó thì ông A vẫn có quyền làm như vậy. Nhưng do thửa đất nhà bạn nằm bên trong thửa đất của ông A và đất lại mua của ông A nên theo các quy định thì ông A vẫn phải đảm bảo gia đình bạn có thể sử dụng thửa đất đó một cách thuận tiện nhất.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn