Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức nào?

Ngày hỏi:07/11/2020

Tôi đọc tại NHPL có câu hỏi về số liệu ghi trên GCNQSDĐ. Tôi muốn hỏi việc xác định nguồn gốc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất quy định tại Luật, Thông tư nào? Có hình thức nào khác không vì tôi đọc Thông tư 17 chỉ thấy ghi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 9 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

   Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

   Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định được hướng dẫn bởi Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

   Như vậy, đối với vấn đề công nhận quyền sử dụng đất thì ngoài việc nhà nước giao đất thì còn cho thuê đất đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn