Nhà nước thu hồi đất nhưng tài sản gắn liền với đất không được bồi thường khi nào?

Ngày hỏi:21/03/2019

Nhà nước có tiến hành thu hồi đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, có đi ngang qua miếng đất của anh trai tôi, trên đó có hàng rào, tuy nhiên nghe anh tôi bảo là không được bồi thường phần tài sản trên đất, tôi vẫn không rõ lắm, nên nhờ ban tư vấn hỗ trợ giúp: Nhà nước thu hồi đất nhưng tài sản gắn liền với đất không được bồi thường khi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà nước thu hồi đất nhưng tài sản gắn liền với đất không được bồi thường khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 92 Luật đất đai 2013 có quy định trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất như sau:

   - Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất:

   + Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

   + Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

   + Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

   + Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

   + Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

   + Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng;

   + Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

   + Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

   - Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

   => Như vậy, nếu như tài sản trên đất bị thu hồi của anh bạn thuộc vào các trường hợp trên thì không được bồi thường bạn nhé.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn